Any càlid i sec.

L’hivern va ser suau i poc plujós.

La primavera, càlida i d’habitual pluviometria.

L’estiu va ser calorós, especialment al temps de collita.